Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Wybrać nie wybrać, ale zapoznać się można z ofertą …

Wybrać nie wybrać, ale zapoznać się można z ofertą …

Instytut Radioelektroniki zgłasza gotowość profilowania od piątego semestru studentów cywilnych EiT w dwóch specjalnościach – Systemy teledetekcyjne i Urządzenia i systemy elektroniczne.

Potencjał naukowo-dydaktyczny Instytutu stanowi 2 profesorów, 6 doktorów habilitowanych, 13 doktorów i 11 magistrów. Ich pracę wspiera 3 pracowników technicznych. Nasi nauczyciele akademiccy kształcą studentów na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja; Energetyka; Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; Lotnictwo i kosmonautyka.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą kształcenia (prezentacje / filmy) i wyboru dalszego kształcenia w Instytucie Radioelektroniki na specjalnościach:

· Systemy teledetekcyjne,

· Urządzenia i systemy elektroniczne.

Foldery specjalności: Systemy teledetekcyjne, Urządzenia i systemy elektroniczne.

Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne - UiSR 2019

Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne - UiSR 2019

   W dniach 20-21 listopada odbyła się już 10 edycja konferencji Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne. W obradach dotyczących zagadnień sprzętowych i programowych związanych z technologiami wysokich częstotliwości, systemami bezzałogowymi, radiolokacją i techniką radarową oraz elektroniką biomedyczną brało udział 117 uczestników z Polski. Zaprezentowano 82 artykuły w formie wystąpień na sesjach tematycznych oraz sesji plakatowej. Oprócz dyskusji w ramach obrad rozkwitały rozmowy kuluarowe pozwalające na wymianę poglądów i wzajemne dokształcanie uczestników konferencji. Dodatkowo pomiędzy uczestnikami zawiązało się wiele nowych kontaktów z nadzieją na przyszłą współpracę pomiędzy ośrodkami badawczymi i przemysłowymi. Wydarzenie to przykuło uwagę mediów, dzięki czemu konferencja została opisana na łamach Polski Zbrojnej (http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/29761).

   Pracownicy Instytutu Radioelektroniki byli  autorami 33 referatów opisujących zagadnienia aktualnie opracowywane w ramach bieżących prac naukowo-badawczych oraz indywidualnych zainteresowań, zgodnie z programem konferencji https://dniradiolokacji.pl/wp-content/uploads/2019/10/Program-UiSR-2019.pdf :

 1.          Akustoelektroniczna metoda oceny czystości rozpuszczalników, M. Pasternak, K. Jasek
 2.          Analiza możliwości zwiększenia wydajności systemu zarządzania relacyjną bazą danych z wykorzystaniem metod przetwarzania równoległego, M. Gruszka, B. Wajszczyk
 3.          Analiza wpływu kształtu bramki korelacyjnej na efektywność algorytmu TBD, M. Okoń-Fąfara, A. Kawalec
 4.          Aplikacja komputerowa do badania algorytmu filtracji Kalmana, P. Fałek, P. Kaniewski
 5.          Badanie wpływu wybranych metod optymalizacji na wydajność serwera bazy danych wykorzystywanego w systemach radioelektronicznych, Grzelakowski, B. Wajszczyk
 6.          Filtracja adaptacyjna jako metoda poprawy rozdzielczości zobrazowania georadarowego, P. Kaczmarek, M. Pasternak
 7.          Fotoakustyka w teledetekcji, T. Borowski
 8.          Identyfikacja człowieka na podstawie jego cech motorycznych, F. Gil, S. Konatowski
 9.          Implementacja algorytmu SLAM przy użyciu lidaru oraz filtru Kalmana, P. Słowak, P. Kaniewski
 10.      Implementacja toru śledzenia taktycznych rakiet balistycznych, M. Okoń-Fąfara, B. Wajszczyk
 11.      Klasyfikacja echa śmigłowca w warunkach niejednoznaczności jego dopplerowskiego widma, C. Leśnik, P. Serafin, A. Kawalec
 12.      Kompensacja migracji odległościowej w odwróconym radarze z syntetyczną aperturą, P. Serafin, C. Leśnik, K. Zieliński
 13.      Metoda nieliniowej koniugacji skal w wielopozycyjnym systemie radarowym z niejednoznacznymi pomiarami odległości, V. M. Miskiv, I. Prudius, P. Kaniewski, M. Pasternak
 14.      Metody automatycznego wykrywania roślinności stanowiącej zagrożenie dla infrastruktury linii wysokiego napięcia, K. Sikorska-Łukasiewicz
 15.      Mikrofalowe linie opóźniające w zastosowaniach układów analogowej korelacji sygnałów, Z. Szczepaniak, W. Susek
 16.      Mikrofalowy detektor częstotliwości wykorzystujący matrycę Butlera 4 x 4, H. Stadnik, B. Stec
 17.      Mikrofalowy detektor fazy zrealizowany w oparciu o matrycę Butlera, H. Stadnik, B. Stec
 18.      Parametry transmisyjne anizotropowej struktury warstwowej w prowadnicy falowodowej, Dukata, W. Susek
 19.      Projekt liniowego kontrolera z wykorzystaniem algorytmu PSO do śledzenia trajektorii BSP, P. Pawłowski, S. Konatowski
 20.      Radar fotoniczny - stan obecny i perspektywy, T. Borowski, M. Pasternak, J. Pietrasiński
 21.      Rozpoznawanie znaków alfanumerycznych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych i algorytmu MSER, J. Matuszewski, M. Zając
 22.      Rozszerzony filtr Kalmana o zredukowanych nakładach obliczeniowych, P. Kaniewski
 23.      Skuteczność stosowania zakłóceń aktywnych w odniesieniu do radaru obserwacyjnego średniego zasięgu, P. Jędrusik, J. Pietrasiński        
 24.      Sprzęgacze szczelinowe o dużym współczynniku sprzężenia, B. Stec, M. Czyżewski
 25.      Śledzenie obiektu powietrznego w przestrzeni 3D z wykorzystaniem pomiaru odległości, T. Kraszewski, G. Czopik
 26.      Teledetekcja kwantowa - wyzwanie w radiolokacji, T. Borowski, M. Pasternak, J. Pietrasiński
 27.      Własności wybranych sygnałów radarowych generowanych w technice OFDM, M. Knioła, A. Kawalec
 28.      Wybrane problemy szerokopasmowej przemiany częstotliwości w układach syntezy sygnału heterodynowego, T. Rogala, Z. Szczepaniak
 29.      Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do rozpoznawania obiektów na obrazach, Matuszewski, A. Rajkowski
 30.      Zastosowanie algorytmu Track-Before-Detect do eliminacji początkowej niestabilności filtru Kalmana, Okoń-Fąfara, B. Wajszczyk
 31.      Zastosowanie bezśladowego filtru Kalmana w nawigacji personalnej, P. Pasek, P. Kaniewski
 32.      Zastosowanie fuzji dwóch klasyfikatorów opartych na maszynie wektorów wspierających SVM i metodzie porównania szeregów czasowych DTW do rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR, T. Pietkiewicz
 33.      Zintegrowany mikrofalowy dyskryminator częstotliwości ze sprzęgaczami pierścieniowymi o obwodzie 3/2 λ, Rutkowski, H. Stadnik

   Do wybranych prac zostały przygotowane plakaty - serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia w gablotach na korytarzach budynku nr 61.

uisr1902uisr1901

uisr1903uisr1904

uisr1906uisr1905

uisr1907uisr1911

uisr1909uisr1908

uisr1910uisr1912

Święto Elektroniki w Błoniu

Święto Elektroniki w Błoniu

13 listopada br. w podwarszawskich Błoniach przed uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w ramach „Dnia z Elektroniką” swoje wykłady zaprezentowało czterech przedstawicieli naszego wydziału, w tym student V roku z Instytutu Radioelektroniki, zdobywca nagrody Rektora – Komendanta WAT za najlepszą pracę inżynierską.

Prezentacja pt. „Wszechobecna elektronika” autorstwa ppłk. dr inż. Grzegorza Czopika zawierała podstawowe informacje na temat przedmiotów powszechnego użytku takich jak: zegar cyfrowy, układy zdalnego sterowania radiowego, autonomiczny samochód, bankomat, system telefonii komórkowej, inteligentny dom i wiele innych. W części teoretycznej swojego wystąpienia omówił sposoby przesyłania informacji drogą radiową oraz przedstawił kolejne etapy rozwoju radioelektroniki. Zaprezentował także sygnały radiowe odbierane przez specjalizowany odbiornik, zagłuszał audycję radiową,  rozpoznawał emisje z radiotelefonu, wyświetlał emisje radiowe generowane przez aparaturę sterowniczą drona, a także sposoby ich zabezpieczenia przed zakłóceniem lub zagłuszaniem przez inne nadajniki.

Druga prezentacja, której autorem był kpt. mgr inż. Jarosław Wojtuń z Instytutu Systemów Łączności dotyczyła sposobów ukrywania dodatkowych informacji w multimediach. Swoim wystąpieniem przybliżył on słuchaczom zagadnienia związane z historią steganografii oraz przykłady wykorzystania tej technologii do przesyłania ukrytych przekazów.

„Strażnicy nieba” to tytuł trzeciego wykładu autorstwa kpt. mgr. inż. Pawła Kaczmarka. Prelegent przedstawił zasadę działania i obszary zastosowania radarów. Omówił warunki niezbędne do ukrywania obiektu przed radarem oraz, z drugiej strony, powszechnie stosowane  metody umożliwiające wykrywanie obiektów o względnie małych rozmiarach, takich jak jachty czy znaczniki sieci rybackich bez modyfikacji ich budowy. Słuchacze poznali także techniki niezbędne do poprawnej interpretacji danych pod kątem poszukiwania obiektów przypowierzchniowych oraz metodykę prowadzenia pomiarów georadarowych.

O wykorzystywanych współcześnie systemach nawigacyjnych oraz ich roli w funkcjonowaniu społeczeństwa opowiadał w swoim wystąpieniu  sierż. pchor. inż. Przemysław Pasek. Przedstawił ich zastosowanie zarówno w aplikacjach komercyjnych jak również w tych mniej oczywistych, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, czy formacjach i służbach działających na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Omówił systemy satelitarne - jako najpopularniejszą grupę systemów nawigacyjnych, zaprezentował także zasadę działania nawigacji inercjalnej przybliżając budowę oraz zasadę działania inercjalnych jednostek pomiarowych. Na zakończenie prezentacji przedstawił wykonany w Instytucie Radioelektroniki system nawigacji personalnej wykorzystujący sygnały ultraszerokopasmowe, umożliwiający pozycjonowanie użytkownika wewnątrz budynków, gdzie sygnały radiowe systemów satelitarnych nie docierają.

Grzegorz Czopik

blonie01blonie09

blonie0dblonie06

blonie04blonie02

blonie0bblonie0a

blonie03blonie0c

blonie07blonie08

blonie05

144388

Stronę Instytutu przegląda teraz 2 gości