Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Udział Instytutu Radioelektroniki w promowaniu Akademii w szkołach średnich

Udział Instytutu Radioelektroniki w promowaniu Akademii w szkołach średnich

mikro01

Ambasadorem Instytutu Radioelektroniki, propagującym współpracę Akademii ze szkołami średnimi w kraju, w bieżącym semestrze roku akademickiego 2018/2019 jest pan dr inż. Adam Konrad RUTKOWSKI, który wygłosił trzy wykłady:

mikro02

  •       dwugodzinny pt. „Wszechobecny świat mikrofal”, 6 listopada 2018 r w WAT dla 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Olsztyna,
  •       dwa razy po dwie godzinny pt. „Wszechobecny świat mikrofal”, 15 stycznia 2019 r w Sokołowie Podlaskim dla 80 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Sokołowa Podlaskiego,
  •       dwugodzinny pt. „Jak zobaczyć co nadaje i odbiera telefon komórkowy”, 29 stycznia 2019 r w WAT dla 45 uczniów Zespołu Szkół Transportowych i Komunikacyjnych z Lublina. 

mikro08

W swoich wykładach przedstawił definicje matematyczne, a także pojęcia potoczne dot. fal elektromagnetycznych oraz mikrofal. Zapoznał uczniów z budową i zasadą działania magnetronu stosowanego między innymi w radiolokacji oraz w kuchenkach mikrofalowych. W przystępny sposób zapoznał ich także z konstrukcją opracowanych w Zakładzie Mikrofal nowoczesnych systemów przeznaczonych do wykrywania, namierzania i monitorowania pracy nadajników sygnałów mikrofalowych funkcjonujących w urządzeniach powszechnego użytku oraz w urządzeniach specjalnych.

mikro05

Przedstawił możliwości budowy radarów pasywnych wykorzystujących sygnały emitowane przez nadajniki radiowo-telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Podkreślił, iż tego typu konstrukcje są przedmiotem prac badawczych prowadzonych w Wydziale Elektroniki, a także znajdują się w programach kształcenia teoretycznego i praktycznego studentów WAT.

mikro09

Duże zainteresowanie uczniów uczestniczących w wykładach wzbudziły prezentowane wyniki pomiarów emisji mikrofalowej organizmu człowieka przeprowadzone przy użyciu radiometru mikrofalowego opracowanego i zbudowanego w Zakładzie Mikrofal Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT.

mikro03

Wg pana mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego – koordynatora współpracy WAT ze szkołami w pionie prorektora ds. studenckich – uczniowie po zajęciach podkreślali ich wysoki poziom oraz ciekawy sposób podejścia do tematu.

mikro06

… „Dzięki zajęciom dowiedziałam się, ze mikrofale są wokół nas, co nie było dla mnie oczywiste. Prowadzący zajęcia w sposób bardzo przystępny wyjaśnił nam kwestie bezpieczeństwa używania mikrofalówek czy telefonów komórkowych, które bazują na promieniowaniu”

mikro04

… „Uważam, że zajęcia  w których uczestniczyliśmy bardzo pogłębiły naszą wiedzę. Mogliśmy uświadomić sobie, że źródłem promieniowania są różne urządzenia coraz powszechniej dzisiaj spotykane” …

mikro07

Panu dr. inż. Adamowi Konradowi RUTKOWSKIEMU serdecznie gratuluję za wspaniałe oceny uczniowskie i dziękuję za trud włożony w przygotowanie wykładów i ich przeprowadzenie.

mikro11

Podczas wizyty w Sokołowie Podlaskim uczniowie mieli możliwość zapoznania się także z bogatą ofertą edukacyjną uczelni, zasadami rekrutacji oraz studiowania. Akademię na  stoisku promocyjnym godnie reprezentowała pani sierż. pchor. Paulina CENDROWSKA – studentka czwartego roku z kierunku Elektronika i telekomunikacja ze specjalności Radioelektroniczne urządzenia pokładowe.

mikro10mikro12

Stanisław Konatowski
fot. Wiesław Szczygielski

XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej”

W dniach 19-21 listopada 2018 r. w Ołtarzewie odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radio­elektro­nicznej” KNTWRE 2018. Organizatorami konferencji były tradycyjnie dwa instytuty Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej: Instytut Radio­elektroniki i Instytut Telekomunikacji. Odbywające się w cyklu dwuletnim spotkania przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, czołowych producentów i użytkowników urządzeń oraz systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej mają bogatą historię sięgającą roku 1993.

18-01

Tegoroczną konferencję poprzedziła sesja niejawna o klauzuli „Zastrzeżone”, która stanowiła dodatkową, opcjonalną jej część. W 25-letniej historii konferencji, sesja niejawna odbyła się po raz pierwszy. Organizatorzy, uwzględniając wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie ze strony licznych podmiotów, zarówno ze strony wojska, przedsiębiorstw, jak i uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych, zdecydowali się w tym roku na jej organizację. Zrealizowano ją w auli im. Gen. Władysława Andersa Wydziału Logistyki WAT w poniedziałek 19 listopada br. w godzinach przedpołudniowych. Uczestnicy tej sesji reprezentowali łącznie 48 różnych instytucji (w tym 26 instytucji wojskowych, 16 przedsiębiorstw i 6 instytucji związanych z nauką). Potwierdziło to, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na organizację tego typu przedsięwzięcia. Całą sesję podzielono na trzy panele tematyczne o umownych nazwach: Panel Wojskowy, Panel Przemysłowy i Panel Naukowy.

18-02

Główne obrady konferencji KNTWRE wraz z uroczystym otwarciem i powitaniem Gości rozpoczęły się w tym samym dniu o godz. 15.30 w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie k. Ożarowa Mazowieckiego. Na tej części konferencji reprezentowanych było 51 instytucji, w tym 12 z MON, 22 z przemysłu i 17 z ośrodków naukowo-badawczych i uczelni. Goście, których było 175, uczestniczyli w 2 sesjach plenarnych, 10 tematycznych, jednej plakatowej oraz dwóch firmowych. Do prezentacji zostało zakwalifikowanych 79 referatów i dodatkowo 10 wystąpień firmowych. Konferencję wsparło dziesięciu partnerów przemysłowych.

18-03

Tematyka konferencji obejmowała wiele aspektów – od zagadnień planistycznych i organizacyjnych, przez rozważania ściśle naukowe, aż do zastosowań myśli technicznej w sprzęcie cywilnym i wojskowym. Referaty dotyczyły stanu aktualnego, potrzeb i wymagań w zakresie rozpoznania i walki radioelektronicznej, jej technik i metod, urządzeń i systemów, bezpieczeństwa informacyjnego, rozpoznania obrazowego i optoelektronicznego, zastosowania bezpilotowych statków powietrznych w rozpoznaniu i walce radioelektronicznej, koordynacji działań, a także obszarów, bez których nowoczesne rozpoznanie nie miałoby prawa bytu, czyli analizy sygnałów oraz przetwarzania danych.

18-04

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2018 potwierdziła potrzebę jej kontynuacji ze względu na wyraźne zapotrzebowanie na dyskusję w obszarach nauki, wojska i przemysłu w tym obszarze. Niejednokrotnie już myśl naukowa odnajdywała swoje wcielenie w postaci eksploatowanych z powodzeniem w Siłach Zbrojnych RP urządzeń i systemów. O tym, że konferencja jest ważna dla Sił Zbrojnych RP świadczy fakt objęcia jej honorowym patronatem przez Szefa Sztabu Generalnego WP i liczny udział przedstawicieli wojska, że jest ważna dla nauki – obecność wielu ośrodków naukowych i patronat Naukowy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, że jest ważna dla przemysłu – liczny udział przedsiębiorstw. Podobnie jak dwa lata temu, sponsorem technicznym było stowarzyszenie International Society for Optics and Photonics.

18-05

Konferencję KNTWRE 2018, tak jak to miało miejsce w jej poprzednich edycjach, wsparli partnerzy przemysłowi. Partnerami głównymi tegorocznej konferencji były następujące firmy: AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j., SAAB Technologies Poland Sp. z o.o., oraz Unitronex Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy za dwa lata na kolejną, trzynastą edycję konferencji KNTWRE !

Stanisław KONATOWSKI

DSC04169

DSC04859

 IMG 9769

IMG 9765

DSC04731

IMG 9752

DSC04526

IMG 9711

IMG 9649

IMG 9647

IMG 9645

IMG 9637

IMG 9633

IMG 9630

IMG 9621

fot: Marta Okoń-Fąfara & Piotr Serafin

Pożegnanie z mundurem

31 sierpnia 2018 r. w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem Dyrektora Instytutu Radioelektroniki Pana płk. dr. hab. inż. Piotra Kaniewskiego, prof. WAT.

Pozegnanie1

Pozegnanie2

132384

Stronę Instytutu przegląda teraz 18 gości