Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej”

W dniach 19-21 listopada 2018 r. w Ołtarzewie odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Rozpoznania i Walki Radio­elektro­nicznej” KNTWRE 2018. Organizatorami konferencji były tradycyjnie dwa instytuty Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej: Instytut Radio­elektroniki i Instytut Telekomunikacji. Odbywające się w cyklu dwuletnim spotkania przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, czołowych producentów i użytkowników urządzeń oraz systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej mają bogatą historię sięgającą roku 1993.

18-01

Tegoroczną konferencję poprzedziła sesja niejawna o klauzuli „Zastrzeżone”, która stanowiła dodatkową, opcjonalną jej część. W 25-letniej historii konferencji, sesja niejawna odbyła się po raz pierwszy. Organizatorzy, uwzględniając wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie ze strony licznych podmiotów, zarówno ze strony wojska, przedsiębiorstw, jak i uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych, zdecydowali się w tym roku na jej organizację. Zrealizowano ją w auli im. Gen. Władysława Andersa Wydziału Logistyki WAT w poniedziałek 19 listopada br. w godzinach przedpołudniowych. Uczestnicy tej sesji reprezentowali łącznie 48 różnych instytucji (w tym 26 instytucji wojskowych, 16 przedsiębiorstw i 6 instytucji związanych z nauką). Potwierdziło to, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na organizację tego typu przedsięwzięcia. Całą sesję podzielono na trzy panele tematyczne o umownych nazwach: Panel Wojskowy, Panel Przemysłowy i Panel Naukowy.

18-02

Główne obrady konferencji KNTWRE wraz z uroczystym otwarciem i powitaniem Gości rozpoczęły się w tym samym dniu o godz. 15.30 w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie k. Ożarowa Mazowieckiego. Na tej części konferencji reprezentowanych było 51 instytucji, w tym 12 z MON, 22 z przemysłu i 17 z ośrodków naukowo-badawczych i uczelni. Goście, których było 175, uczestniczyli w 2 sesjach plenarnych, 10 tematycznych, jednej plakatowej oraz dwóch firmowych. Do prezentacji zostało zakwalifikowanych 79 referatów i dodatkowo 10 wystąpień firmowych. Konferencję wsparło dziesięciu partnerów przemysłowych.

18-03

Tematyka konferencji obejmowała wiele aspektów – od zagadnień planistycznych i organizacyjnych, przez rozważania ściśle naukowe, aż do zastosowań myśli technicznej w sprzęcie cywilnym i wojskowym. Referaty dotyczyły stanu aktualnego, potrzeb i wymagań w zakresie rozpoznania i walki radioelektronicznej, jej technik i metod, urządzeń i systemów, bezpieczeństwa informacyjnego, rozpoznania obrazowego i optoelektronicznego, zastosowania bezpilotowych statków powietrznych w rozpoznaniu i walce radioelektronicznej, koordynacji działań, a także obszarów, bez których nowoczesne rozpoznanie nie miałoby prawa bytu, czyli analizy sygnałów oraz przetwarzania danych.

18-04

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2018 potwierdziła potrzebę jej kontynuacji ze względu na wyraźne zapotrzebowanie na dyskusję w obszarach nauki, wojska i przemysłu w tym obszarze. Niejednokrotnie już myśl naukowa odnajdywała swoje wcielenie w postaci eksploatowanych z powodzeniem w Siłach Zbrojnych RP urządzeń i systemów. O tym, że konferencja jest ważna dla Sił Zbrojnych RP świadczy fakt objęcia jej honorowym patronatem przez Szefa Sztabu Generalnego WP i liczny udział przedstawicieli wojska, że jest ważna dla nauki – obecność wielu ośrodków naukowych i patronat Naukowy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, że jest ważna dla przemysłu – liczny udział przedsiębiorstw. Podobnie jak dwa lata temu, sponsorem technicznym było stowarzyszenie International Society for Optics and Photonics.

18-05

Konferencję KNTWRE 2018, tak jak to miało miejsce w jej poprzednich edycjach, wsparli partnerzy przemysłowi. Partnerami głównymi tegorocznej konferencji były następujące firmy: AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k., KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j., SAAB Technologies Poland Sp. z o.o., oraz Unitronex Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy za dwa lata na kolejną, trzynastą edycję konferencji KNTWRE !

Stanisław KONATOWSKI

DSC04169

DSC04859

 IMG 9769

IMG 9765

DSC04731

IMG 9752

DSC04526

IMG 9711

IMG 9649

IMG 9647

IMG 9645

IMG 9637

IMG 9633

IMG 9630

IMG 9621

fot: Marta Okoń-Fąfara & Piotr Serafin

Pożegnanie z mundurem

31 sierpnia 2018 r. w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem Dyrektora Instytutu Radioelektroniki Pana płk. dr. hab. inż. Piotra Kaniewskiego, prof. WAT.

Pozegnanie1

Pozegnanie2

Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki WAT

Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji
Wydziału Elektroniki WAT

W dniu 03 lipca 2018 r. odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia powstania dwóch instytutów Wydziału Elektroniki WAT: Instytutu Radioelektroniki (IRE) i Instytutu Telekomunikacji (ITK). Uroczystość ta stała się okazją do spotkania kilku pokoleń pracowników obu instytutów, zarówno byłych, jak i aktualnie pracujących.

50 02

Przed zasadniczymi uroczystościami, uczestnicy obchodów, w głównej mierze emerytowani pracownicy instytutów, ale również i inni zaproszeni goście, mieli możliwość zapoznania się z bazą lokalową i laboratoryjną instytutów. Była to okazja zarówno do poznania aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych instytutów, jak też do odwiedzenia pomieszczeń służbowych i pracowni laboratoryjnych, w których spędzili wiele lat swojego zawodowego życia. Odwiedziny w instytutach stały się okazją do wspomnień i pierwszych rozmów z pracownikami.

50 03

Główne uroczystości odbyły się w sali kinowej Klubu WAT. Na jubileusz przybyło wielu znakomitych gości. Władze Akademii reprezentowali: Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński i prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska. Z wielką radością odnotowaliśmy obecność: prof. dr. hab. inż. Bogusława Smólskiego (byłego Komendanta Wydziału Elektroniki i Rektora WAT), prof. dr. hab. inż. Marka Amanowicza (byłego Szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji, Komendanta WEL i Prorektora WAT ds. naukowych), doc. dr. inż. Stanisława Janke i dr. inż. Tomasza Rapackiego (byłych Szefów Instytutu Radiolokacji). Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Kanclerza – Szef Logistyki, Kwestor WAT, Dyrektor Biblioteki Głównej WAT, a także Dyrektorzy: Instytutu Optoelektroniki, Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytutu Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki, Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego oraz reprezentanci wielu innych jednostek organizacyjnych WAT.

50 04

Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, dowódcy jednostek wojskowych, dla których kształcimy oficerów profilowanych w instytutach.

50 05

Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele uczelni krajowych, instytutów naukowo-badawczych i przemysłu, z którymi instytuty współpracują na wielu płaszczyznach. Tradycyjnie najliczniejszą rzeszą gości byli aktualni i byli pracownicy. Nie zabrakło także studentów – podchorążych Wydziału Elektroniki.

50 06

Część główna uroczystości odbyła się w Klubie WAT. Zastępca Dziekana WEL płk dr inż. Adam Słowik złożył meldunek Rektorowi-Komendantowi płk dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi, któremu towarzyszył Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

50 07

Po powitaniu uczestników jubileuszu przez dyrektorów instytutów głos zabrał Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, który scharakteryzował zasługi instytutów w działalności naukowej-badawczej i dydaktycznej w minionym półwieczu. Pogratulował dyrektorom instytutów dotychczasowej działalności i złożył życzenia dalszej owocnej pracy w dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej m.in. z wdrożeniem ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym.

50 08

Główne wystąpienia w kolejnej części uroczystości stanowiły prezentacje dyrektora Instytutu Telekomunikacji płk dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego i dyrektora Instytutu Radioelektroniki płk dr hab. inż. Piotra Kaniewskiego. Dyrektorzy w pierwszej części swoich prezentacji przedstawili historię instytutów, początki realizacji prac badawczych, tworzenie zespołów naukowo-badawczych, często we współpracy z przedstawicielami przemysłu krajowego. Następnie zaprezentowali aktualne osiągnięcia w ramach działalności naukowej i dydaktycznej oraz przedstawili plany instytutów na przyszłość, w tym w odniesieniu do rozwoju infrastruktury laboratoryjnej, dydaktycznej i badawczej. Na koniec dyrektorzy złożyli byłym i obecnym pracownikom instytutów podziękowania za twórczą pracę, a partnerom podziękowania za wsparcie.

50 09

Po wystąpieniach dyrektorów, prowadzący uroczystość mgr inż. Grzegorz Sundman poinformował zebranych, że zawiązane przed kilkoma laty konsorcjum, w skład którego wchodzą PIT-RADWAR S.A. jako lider oraz Wojskowa Akademia Techniczna, reprezentowana przez międzywydziałowy zespół pracowników naukowych, zostało w bieżącym roku laureatem III edycji Konkursu „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018", zorganizowanego przez Fundację „Promilitaria XXI" oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za „Prototyp mobilnego radaru wstępnego wskazywania celów P-18PL". Z tej okazji Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej uhonorował dyplomem i wręczył dyplomy gratulacyjne 22 członkom międzywydziałowego zespołu z Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

50 10

Następnie Pan Sundman odczytał listy gratulacyjne od Pierwszego Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michała Sikory oraz od Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka.

50 11

Pełne wzruszeń było wystąpienie prof. dr. inż. Wojciecha Oszywy – założyciela i pierwszego Szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji. Profesor Oszywa przedstawił realia ówczesnych czasów, a w szczególności omówił trudności organizacyjne i kadrowe powstających instytutów. Bardzo serdecznie wypowiadał się o wyjątkowo twórczej współpracy z założycielem i pierwszym Szefem Instytutu Radiolokacji płk. prof. dr. inż. Tadeuszem Kąckim. Zwrócił się także z przesłaniem „starszego kolegi" do studentów, a dyrektorom instytutów życzył samych sukcesów.

50 12

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich odznaczył instytuty medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju radioelektroniki i telekomunikacji oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem. Odznaczenia-statuetki wraz z listem gratulacyjnym przekazał Wiceprezes SEP dr inż. Mieczysław Żurawski.

50 13

W kolejnych wystąpieniach prof. dr hab. inż. Józef Modelski – dhc WAT, a następnie Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik podkreślili znaczący wkład obu instytutów w rozwój polskiej telekomunikacji i radiolokacji oraz ich niekwestionowane pozycje w kraju i poza granicami.

50 14a

Po wykonaniu pamiątkowej fotografii uczestników spotkania jubileuszowego przed Kubem WAT, około 300 gości udało się do restauracji Hotelu Asystenckiego WAT, gdzie kontynuowano uroczystości.

123937

Stronę Instytutu przegląda teraz 17 gości